Harput Cahpur Çeşmesi
Harput Çahpur Çeşmesi

Çahpur Çeşmesi; 21.02.2007/986 tarih ve sayısı ile II. Grup yapı olarak Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil kararı alınmıştır. Çeşmede herhangi bir kitabe bulunamadığı için tarihi tam bilinmemekte olup 20. yüzyıl başına tarihlenmektedir. Çeşmenin yapımında kullanılan bir mezar taşı üzerinde 1906 tarihi yazmaktadır. Bu da taşlarının çeşmenin yapımda devşirme malzeme olarak kullanıldığını göstermektedir. 1960’lar da onarılmıştır.  

Harput’un 1 km kuzeybatısında bulunan Çahpur Çeşmesi, diğer çeşmelerle benzer bir mimari özelliğe sahiptir. Kareye yakın plan şemasına sahiptir. Duvarlar günümüze kısmen tahrip olarak gelmiş ancak büyük oranda sağlam bir şekilde ayaktadır. Tonoz üst örtüsüyle eyvan tipli bir çeşmedir. Eğimli bir arazide yamaca konumlanan çeşme girişi güney cephesinde olup yarım yuvarlak kemerlidir. İçerisinde doğu ve batı iç duvarlarda herhangi bir unsur olmadığı kuzey iç cephede çeşmenin ana unsurlarının olduğu görülmektedir. Üç adet haznenin bulunduğu çeşmede şu an da mevcutta bir lüle bulunmaktadır.

Elazığ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KUDEB Çahpur Çeşmesi’nin Röleve-Restitüsyon ve Restorasyon projelerini tamamlamıştır. Restorasyonu tamamlanan çeşmenin çevre düzenleme projesi de hazırlanmıştır.

Fotoğraflar