Harput'un Dört Bir Etrafındaki Türbeleri Keşfet !
null

Ahi Musa Mescidi ve Türbesi

Tescilli bir kültür varlığı olan, Ahi Musa Mescidi ve Türbesi, Harput Mahallesi Esadiye Cami güneyinde yer almaktadır. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Yapıda daha önce bir kitabesi olduğu kaynaklarda geçmekte fakat kitabenin günümüze ulaşamadığı bilinmektedir.

null

Ankuzu Baba Türbesi

Tescilli bir kültür varlığı olan Ankuzu veya Eykuzu adıyla bilinen Ankuzu Baba Türbesi, Harput’a 7 veya 8 km mesafede bulunan, Harput’un en yüksek kayalıklarından biri olan Ankuzu kayalıklarının zirvesinde yer almaktadır.

null

Arap Baba Türbesi

Tescilli bir kültür varlığı olan Arap Baba Türbesi ve Mescidi, Harput Mahallesi Enver Demirbağ sokakta bulunmaktadır. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir.

null

Beşikli (Hırkalı) Baba Türbesi

Tescilli bir kültür varlığı olan Beşikli (Hırkalı) Baba Türbesi, Harput Mahallesi Kayabaşı, Belek Gazi heykelimin hemen altında yer almaktadır. Türbenin bulunduğu yerde bugün olmayan Kambur Efendi’nin konağı bitişiğinde yer aldığı yazmaktadır.

null

Beyzade (Seyyid Hacı Ali Rıza) Efendi Ziyaretgahi

Beyzade Efendinin asıl adı Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi ( d. H.1225/M. 1810 – ö. H. 1344/ M. 1904) (Fırat,2015:289) olup aynı zamanda kaynaklarda adı Büyük Beyzade Efendi olarakta geçmektedir.

null

Dabakhane Mescidi

Tescilli bir kültür varlığı olan Dabakhane Mescidi; Elazığ İli, Merkez, Harput Mahallesi’nde yer alan Harput Kalesi’nin kuzeydoğusunda yer alan Dabakhane mevkiinde bulunmaktadır. Meryem Ana kilisesinin bulunduğu Norsis mahallesinin hemen karşı tarafında vadinin diğer yamacındadır.

null

Fatih Ahmet Baba Türbesi

Tescilli bir kültür varlığı olan Fatih Ahmet Baba Türbesi, Harput Mahallesi Göllübağ mevkide bulunmaktadır. Mülkiyeti Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne aittir. Halk arasında Fetamet, Fet Ahmet, Fethi Ahmet gibi isimlerle anılır. Tescilli Fatih Ahmet Baba Türbesi bitişiğindeki Mescid sonradan yapılmıştır.

null

Hacı Hulusi Efendi Ziyaretgahi

null

İmam Efendi Türbesi

null

Kazım Efendi Türbesi

Kâzım Efendi (k.s), Harput’un Meteris Mezarlığın’da, İmam Efendi Türbesi’nin 50 m kuzeyinde medfundur.Asıl adı Musa Kâzım Harputi olup aslen Harputludur.

null

Mansur Baba Türbesi

Tescilli bir Kültür Varlığı olan Mansur Baba Türbesi Sarahatun caminin kuzeybatısında, Cami-i Kebir mahallesindedir. Mülkiyeti Elazığ Belediyesine aittir. Gerek mimari tipi, gerekse efsaneleri ile önemli Harput eserlerindendir.

null

Murat Baba Türbesi

Tescilli bir kültür varlığı olan Murat Baba Türbesi, Harput Mahallesi, Ahmet Kabaklı caddesi, Balakgazi park girişindedir. Türbe için Feyzi Beyzadelerin eviyle, Hacı Baloşların ve Hacı Kerim Efendi konaklarının arasındaydı. Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Elazığ Belediyesine aittir.

null

Nadir Baba Türbesi

Harput Mahallesi, Nadir Baba sokakta bulunmaktadır. Mülkiyeti Elazığ Belediyesine aittir. Ziyaret yeri Arap Baba türbesinin doğu yönüne doğru ve yakın mesafededir.

null

Seyyid Muhammed Mashar Ettasi Efendileri Türbesi

null

Uryan Baba Türbesi ve Mescidi

Tescilli bir Kültür Varlığı olan Üryan (Tesbihli) Baba Türbesi, Harput Mahallesi sınırları içerisinde Dağ kapıya gelmeden yolun sağındaki mezarlık alanı içerisinde yer almaktadır. Mülkiyeti Elazığ Belediyesine aittir. Türbenin hemen bitişiğinde bir de mescid bulunmaktadır.

null

Zahiri (Seyyit Ahmet) Baba Türbesi