Harput Murat Baba Türbesi
 Harput Murat Baba (Şeyh Şerafettin) Türbesi

Tescilli bir kültür varlığı olan Murat Baba Türbesi, Harput Mahallesi, Ahmet Kabaklı caddesi, Balakgazi park girişindedir. Türbe için Feyzi Beyzadelerin eviyle, Hacı Baloşların ve Hacı Kerim Efendi konaklarının arasındaydı (Sunguroğlu,2013:364). Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Elazığ Belediyesine aittir. Kitabesi bulunmayan türbenin tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Şeyh Şerafettin’in 1313 yılında şehit olduğu bilinmektedir. Şehit olduktan sonra Ahmed Bey mahallesinde mezarlığa defnedilmiştir. Mezar üzerindeki türbenin ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmemektedir (Sunguroğlu,2013:365). Zaviye olarakta adı geçen yapıdan ilk olarak 1566 tarihli Tahrir Defterinden bahsedilmektedir. Zaviye vakfına gelir sağladığından bahsedilir (Aytaç, 2010:16).

            Altıgen planlı ve basık bir kubbe ile örtülü olan türbe tek katlı olup moloz taşlardan yapılmıştır. Bir köşesinde mezar sandukası yer alan türbe, harap halde iken 1963’den sonra Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.

Şeyh Şerafettin Efendi, Şeyhül-Kainat Fetih Ahmet Baba’nın yakın akrabası olduğu aslen Afganistan’ın Belh şehrinden geldiği, (H.713-M. 1313) tarihinde İslam mücahitleri olarak, Fetih Ahmet maiyetinde bulunan emirlerinden biridir. Şeyh Şerafettin Harput Kalesi önünde şehit edilmiştir (Yapıcı,2016:713). Daha sonra ziyarete gelen kişilerin yüksek ihtimalle muradının (dileklerinin) kabul edilmesi mahiyetindeki anlamdan kaynaklı olarak Murad Baba olarak anıldığı bilinmektedir (Anonim bilgi).

Konum
Fotoğraflar