Harput'un Dört Bir Etrafındaki Hamamları Keşfet !
null

Cimşit Hamamı

Osmanlı yapısı olan bu hamam Sarahatun caminin yanında yer almaktadır. Yavuz Sultan Selim’in Sipahi Beyi Palu Beylerinden Cimşit Bey tarafından yaptırılarak vakfedilmiştir.

null

Kale Hamamı

Harput Mahallesi Kale Mevkii pafta 14 parsel 452 de yer alan Kale Hamamı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 30.05.1985/1089 (15.12.2011/214) /I. Grup yapı olarak tescili yapılmıştır.

null

Esadiye Hamamı

Esadiye Hamamı ``22 Ekim 1981 tarihinde, Ferhan Memişoğlu, Adnan Erkuş, İ. Hakkı Beyoğlu tarafından, 11 pafta 415 parsel ve 1089’a 30/5 teftiş numaraları ile tescil edilerek koruma altına alınmıştır.``

null

Hoca Hamamı

Elazığ İli, Harput Mahallesi mevkii pafta 13, parsel 649 da bulunan Hoca Hamamı Elazığ Belediyesine aittir. Yapının, Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 30.05.1985/1089 (15.12.2011/214) / I. Grup yapı olarak tescili yapılmıştır.

null

Hacı Yunus Bey Hamamı

Bu hamam, Belediye dairesinin arkasında ve Kale meydanına inilecek Ağa yokuşunun başında, sağ taraf köşede küçük ve fakat şirin bir hamamdı. Alt taraf bitişiğinde Hacı Yunusgillerin konaklarının bulunmasına ve isminin de Hacı Yunus olmasına bakılırsa hamamın bunlar tarafından yapılmış olduğuna şüphe yoktur.

null

Kızıl Hamam

Kızıl Hamam, eski Kale Altı Hamamı olarakta bilinen bu hamam (Sunguroğlu,2013:395) halk arasında Dere Hamamı olarakta bilinen Süryani Mahallesi olan eski ismiyle Norsis Mahallesi olarakta geçen, Harput’u Hüseynik’ e bağlayan tarihi yol üzerinde bulunmaktadır. Tarihiyle ilgili farklı açıklamalar bulunmaktadır.