Harput Hacı Yunus Bey Hamamı
 Harput Hacı Yunus Bey Hamamı

Hacı Yunus Bey Hamamı; Harput Mahallesi, Harput Kalesi ve Kale meydanına giden hacı yunus yokuşu olarak bilinen yol üzerinde Sara Hatun Cami doğusunda yapılmış küçük bir hamamdır. Hamamım yapım yılını gösterir herhangi bir belge bulunmamaktır. Ancak hamamın XVII. Yy. inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir. Yakınlarda Hacı Yunusgil ailesine ait konaklarının bulunmasına ve isminin de Hacı Yunus olmasına bakılarsa hamamın bu aile tarafından tarafında yaptırılmış anlaşılmaktadır (Sunguroğlu,2013:392).
Hamam kuzey-güney yönlü, dört eyvanlı dört köşe halvet hücreli planda inşa edilmiştir. Düzgün dikdörtgen bir alana oturan hamamın soğukluk-ılıklık ve sıcaklık düzenleri bulunmaktadır. Soğukluk kısmı en batıda olmak üzere ılıklık ve sıcaklık şeklinde dizilimiyle Harput hamam mimarisinin genel bir tekrarı niteliğinde inşa edilmiş mütevazı ölçülerde bir hanedan hamamı gibidir. Hamamın soğukluk kısmı tek kubbe ile örtülmüş küçük bir mekândır. Ilıklık kısmı dar bir dikdörtgenin alan olup tonoz örülüdür. Hamamın asıl mekânı olan sıcaklık birimi her köşede birer metre genişliğinde ve birer metre uzunluğunda dört köşe halvet hücresi ve dört eyvanı vardır. Ancak mekânların sadece beden duvarlarının kısmen kaldığı görülmektedir. Kaba yonu, kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Hacı Yunus Bey Hamamı Belediyemiz tarafından röleve-restitüsyon ve restorasyon projeleri çizilmiş ve Kurul tarafından onaylanmıştır.

Fotoğraflar