Harput'un Dört Bir Etrafındaki Camileri Keşfet !
null

Alacalı Camii

Bir avlusu ve çevresinde medrese odaları bulunduğu bilinen yapının, 600 (1203-1204) yıllarında Artukoğulları’nın Harput kolundan Nûreddin Ebü’l-Fâzıl Artuk Şah’ın babası Hızır Bey zamanında yapıldığı kabul edilmektedir.

null

Ahmet Bey Camii

Bugün Elazığ İlinin Mahallesi durumundaki Harput’un dağ kapı girişinde yer alan Ahmet Bey Cami 09.04.1982 tarihinde ve sayı 1089’a 30/5 teftiş numaraları ile tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Ahmet Bey Cami; I. Grup yapı olarak tescili yapılmıştır.

null

Ağa Camii

1889’da yeniden yaptırılmış.Klasik Osmanlı mimarisi üslubunda olan bu yapı, dikdörtgen planlı. İbadet mekanının üzerini örten kubbenin çökmesinden sonra restore edildiğini ve üzerinin çatı ile örtüldüğünü biliyoruz.

null

Kurşunlu Cami

null

Sarahatun Camii

Akkoyunlu devrine ait cami, Akkoyunlu Hükümdarı Bahadır Han’ın (Uzun Hasan) Annesi Sara Hatun tarafından 1465 yılında mescid olarak yaptırılmıştır. 1585 yılında tamir edilmiş, 1843 yılında da yapılan onarımla da bugünkü halini almıştır.

null

Ulu Camii

Harput’ta eski Cami Kebir Mahallesinde 2000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan Harput Ulu Camisinin yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak vergi kitabesinde 1156-1157 tarihlerinde Harput hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından yaptırıldığı kabul edilmektedir. Harput Ulu Cami Anadolu’daki en eski Türk camilerindendir.