Harput Ahmet Bey Camii
 Harput Ahmet Bey Cami

            Bugün Elazığ İlinin Mahallesi durumundaki Harput’un dağ kapı girişinde yer alan Ahmet Bey Cami 09.04.1982 tarihinde ve sayı 1089’a 30/5 teftiş numaraları ile tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Ahmet Bey Cami; I. Grup yapı olarak tescili yapılmıştır.

            Ahmet Bey Cami’nin Osmanlı devri ilk Sancak Beylerinden Ahmet Bey tarafından 

1515 tarihinde (921 H.) yapılmıştır. Harput Ahmet Bey Cami, mevcut hali ile mihrabı, minaresinin kaide kısmı mevcuttur. Kesme taşlardan yapılan mihrap sade bir niş şeklindedir. Minare kuzeyde camiye bitişik, fakat camiden tamamen ayrı olarak inşa edilmiştir. Kaynaklarda ufak taş kemerli bir girişi olduğu, üç tarafında pencere açıklığı olmadığı tavana yakın yerde ufak birkaç pencere ve avluya bakan tarafta üç büyük penceresi olduğu, içten tonoz örtülü dıştan düz dam olduğu yazmaktadır (Sunguroğlu, 2013:305).

            Mülkiyetin Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Ayırt edici özelliği, Harput Ahmet Bey Cami Harput’ta Osmanlı dönemine ait ilk eserlerinden biri ve kare bir minaresi ile Harput’ta önemli bir yere sahiptir. Günümüze, özgün karakterini,  büyük oranda koruyarak ulaşmıştır konservasyon yapılarak yıkılması önlenmiştir

Konum
Fotoğraflar