Harput'un Dört Bir Etrafındaki Kiliseleri Keşfet !
null

Meryem Ana Kilisesi

Harput Kalesinin doğusunda yer almaktadır. Batı duvarını kalenin kaya kütleleri teşkil ettiğinden kilise, kalenin kayalıkları içine gömülmüş gibidir. Anadolu’nun en eski mabetlerinden biri olan Meryem Ana Kilisesi, Kızıl Kilise, Süryani Kilisesi ve Yakubi Kilisesi adlarıyla da anılmaktadır

null

Kızıl Kilise

ızıl Kilise, “Ferhan Memişoğlu, Adnan Erkuş, İ. Hakkı Beyoğlu tarafından, 15 pafta 456 parsel GEEAYK (Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu) 09.04.1982 tarihli, A- 3562 karar numarası bulunan yapının, II. Tescili KTVKYK (Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu) tarafından 30.05.1985/1089 tarihinde yapılmıştır.” Yapı Ermenilere ait bir Katolik kilisesidir.

null

Surp Hagop Kilisesi

Harput’un girişinde olan Şehroz Mahallesinin, yeni adıyla Kuyumcular Sitesinin alt tarafında bulunan Surp Hagop Kilisesinin sadece iki duvarı günümüze kadar gelebilmiş.Bu kilisenin kitabesi bulunmadığından dolayı kim tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor.