Harput Nadir Baba Türbesi
 Harput Nadir (Nazar) Baba Türbesi

Harput Mahallesi, Nadir Baba sokakta bulunmaktadır. Mülkiyeti Elazığ Belediyesine aittir. Ziyaret yeri Arap Baba türbesinin doğu yönüne doğru ve yakın mesafededir. Nadir Baba türbesi, Kayabaşında ve Alacalı Camiin karşısında Karkacığa giden yolun sağında ve iplik tezgâhları yapan ve kuran meşhur Mehmed Ali’nin evinin bitişiğindeydi (Sunguroğlu,2013:363).
Yapı mescid ve türbe olarak iki bölümden oluşmaktadır. Mescit bölümünden makam bölümüne geçilmektedir. Dikdörtgen planlı bir mimariye sahip Nadir Baba türbesinin girişi kuzeydoğu köşede olup önce mescide giriliyor, batı cephede iki adet mazgal pencere, kuzey ve güneyde de birer tane pencere açıklığı bulunmaktadır. Moloz ve kesme taş beraber kullanılmıştır. Üst örtüsü ahşap cisirler üzerine kurşun kaplamalı bir çatı ile örtülüdür. Nadir Baba’nın kimliği hakkında kesin bilgi olmamasına rağmen, 1566 tahririnde bu zaviyeden, Nazar Baba zaviyesi ve vakfiyesi şeklinde bahsedilir (Ünal,1998:220) 2012 yılında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır.
Nadir Baba’nın kimliği hakkında ulaştığımız diğer bir bilgi de Kadiri Şeyhlerinde Tayyar Baba’nın başından geçen bir olayda karşımıza çıkmaktadır. Tayyar Baba bir ara Harput’ta Nadir Baba dergâhına yerleşir, burası köklü bir ocaktır, Kadiri ve Yesevi dergâhıdır. Uzun süre orada kalır, dergâhın hizmeti ile ilgilendiğini belirtir. Halk arasında Anadolu’nun fethinden sonra Türkmen göçleriyle birlikte Harput’a gelen ve burada şehit düşen bir zat olarak bilinen Nadir Baba’nın kimliği hakkında, Anadolu’nun Türk-İslamlaşmasında büyük bir rolü olan Yesevi tarikatına mensup bir şeyh olduğu belirtilir(Yapıcı,2016:573).

Konum
Fotoğraflar