Harput Dabakhane Mescidi
 Harput Dabakhane Mescidi

Tescilli bir kültür varlığı olan Dabakhane Mescidi; Elazığ İli, Merkez, Harput Mahallesi’nde yer alan Harput Kalesi’nin kuzeydoğusunda yer alan Dabakhane mevkiinde bulunmaktadır. Meryem Ana kilisesinin bulunduğu Norsis mahallesinin hemen karşı tarafında vadinin diğer yamacındadır. Mülkiyeti Maliye Hazinesine aittir. Mescit ’in üzerinde kitabe olmadığı için tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Vakıf kayıtları, Tabakhane Mescidi Vakfı olduğunu, Hurufat defterlerinde kayıtlarında mescide 1698 tarihli bir imamın atama kaydı bulunması yapının 17. yy’a tarihlenmesinde güçlü bir ihtimaldir. Mescidin 1910 yıllarına kadar sağlam olduğu arşiv fotoğraflarından anlaşılmaktadır.
Yapı kayalık zemin üzerine oturmuş olup büyük oranda yıkılmıştır. Kayalık üzerine oturan yapı kare planlıdır. Batı cephe tamamen yıkıktır. Harim üstü kubbe ile örtülü küçük mekânlı bir yapıdır. Duvarların yarısına kadar kaba yonu taşlarla, horasan harçlı derz ile yapılmıştır. Duvarlarında sağır yuvarlak kemerler vardır. Kemerler ve kemerlerin üst kısmından kubbeye geçiş trompları tamamen tuğla örgüdür.
Bir Osmanlı şehrinin fiziki yapısını oluşturan unsurlar; cami, mescit, medrese, hamam gibi dini ve sosyal yapılardır. Dabakhane Mescidi Harput için döneminin tanıklığını yapması açısından büyük önem arz etmektedir. Kültür turizmine önem veren kentimiz ve Belediyemiz, kent içinde var olan kültürel değerleri ve mirasları koruma ve yaşatma bilincinin geliştirmesi için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Kent dokusunun bir parçası olan tarihi yapıların kent için sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda sağlayacağı katkılarda gözetilerek Belediyemiz tarafından, Tarihi Dabakhane Mescidi Restorasyonu 2016 yılında sondaj kazısı ve proje çizimi ile başlamıştır. Harput’un bütüncül değerlendirilmesi gözetilerek Dabakhane Mescidi restorasyon çalışması 2018 de tamamlanmıştır.

Konum
Fotoğraflar