Harput Beşikli (Hırkalı) Baba Türbesi
 Harput Beşikli (Hırkalı) Baba Türbesi

Tescilli bir kültür varlığı olan Beşikli (Hırkalı) Baba Türbesi, Harput Mahallesi Kayabaşı, Belek Gazi heykelimin hemen altında yer almaktadır. Türbenin bulunduğu yerde bugün olmayan Kambur Efendi’nin konağı bitişiğinde yer aldığı yazmaktadır (Sunguroğlu,2013:353). Mülkiyeti Elazığ Belediyesine aittir. Kitabesi bulunmayan türbenin tarihi ile ilgili kesin bir veri bulunmaktadır. Türbeye adını veren Beşik Baba adlı zatın kendisi, eşi ve çocuğu Harput’un Araplar tarafından istilası sırasında şehit düşmüştür. Türbede bulunan beşiğin çocuğa ait olduğu ve türbenin ismine de bu nedenle Beşikli Baba Türbesi denilmektedir (Aytaç,2010:20; Sunguroğlu,2013:354).

            Türbe tek mekânlı, sekizgen, içten beşik tonozlu dıştan basık kubbe (Aytaç, 2010:20) üstü kurşun kaplamalıdır. Güneybatıda küçük dikdörtgen ahşap bir kapı ile türbeye girilmektedir. Kuzeydoğu cephesinde küçük bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Türbe 2012 yılında Vakıflar Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon görmüştür.

    BEŞİKLİ (HIRKALI) BABA’NIN KERAMETİ

Elazığ ve çevresinde bu ziyaret çocuğu olup da yaşamayan kadınların, çocuklarının yaşamasını sağlamak için ziyaret etikleri, duada edip adak adadıkları önemli bir mekândır (Araz,1999:108). Türbe özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri ziyaret edilir. Türbede tahtadan yapılmış, içinde yeşil renkli döşek ve yastık bulunan küçük bir beşik bulunmaktadır. Çocuğu olmayan bayanlar, bezden yaptıkları küçük bebekleri bu beşiğin içine koymakla, özlemle bekledikleri çocuğa sahip olacaklarına inanırlar  (Oymak, 2013:869-870).

 

Konum
Fotoğraflar