Hacı Hulusi Efendi Ziyaretgahi

 Harput Hacı Hulusi Efendi Ziyaretgahi 

(İBRAHİM HULUSİ YAHYAGİL)

 Hacı İbrahim Hulusi YAHYAGİL, aslen Elazığ’ın Aksaray Mahallesinde 1896 yılında doğmuştur (Yapıcı,2016:303). Türbesi yok, ancak kabri aile mezarlığı olarak Meteris Mezarlığında İmam Efendi Türbesinin yanında bulunmaktadır. Hacı Hulusi Efendi, ilk eğitimini Elazığ Çarşı Camii imamı Sarı Hafız’dan almıştır. I. Dünya Savaşında Kafkas ve Çanakkale Muharebelerine katılmış, Çanakkale Savaşı sırasında aldığı mermi yaralarından ötürü gazi olmuştur. Hacı Hulusi Efendi Kurtuluş Savaşına da katılan İstiklal Harbi Gazilerinden biridir. 1925 yılında Harp okuluna girerek subaylığı seçmiştir. 1950 yılında Albay olarak emekli olmuştur (Atdoğmuş,1998:229).

Hacı Hulusi Efendi Said-i Nursi’nin ilk talebelerinden biridir. Aslında bu ilk talebelikte bir başka manada makamsal yönden de en üst seviyede olmasıdır. Said-i Nursi tarafından ilk talebelik ünvanı verilmiştir. Said-i Nursi’yi 1930 yıllarında görev yaptığı Eğridir Komando birliği yıllarında tanır (Aydoğmuş, 1998:230). Talebem dedikten sonra Said-i Nursi ile hiçbir zaman alakasını kesmemiştir. Üstad’ın çizgisinden çıkmamış ve ayrı şehirlerdeyken bile mektuplaşarak sohbetlerine devam etmişlerdir. Hacı Hulusi Efendi ömrünün büyük kısmını doğduğu yer Elazığ’da geçirmiştir. Yurt içi ziyaretlerine özellikle Malatya, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır ve Eskişehir gibi yerleri gezerek hizmet-i ilmiyede bulunmuştur (Yapıcı,2016:306).

Hacı Hulusi Bey, kendisine sorulan suallere verdiği bir cevapta:

Okumak öğrenmek içindir. Öğrenmek başkalarına öğrendiğini ya yazı ile ya da söyleyerek nakletmek içindir. Bir şey anlamadan okumak okuyana bir fayda getirmeyeceği gibi dinleyenlere de faydalı olmayacağını tecrübelerimle anlamış bulunuyorum der.

Sohbetleri akaid, fıkıh, tasavvuf, ahlak, Peygamber Efendimiz, külliyat ve muhtelif konulardan olmak üzere sekiz bölüm halinde bir araya getirilmiştir. Cevşen tercümesine ait onaltı ukdeden ibaret notları ve kendi hazırladığı hutbeleri Ahmet Özer tarafından Nurların Birinci Talebesi Hulusi Yahyagil ve İhsan Atasoy Nur’un Birinci Talebesi Hulusi Bey adlı eserlerinde yayınlanmıştır (Yapıcı,2016:308). Çeşitli savaşlara katılarak Gazi olan Hacı Hulusi Efendi 1986 yılında vefat etmiştir.

Konum
Fotoğraflar