Harput Hükümet Konağı
 Harput Hükümet Konağı

Elazığ İli, Harput Mahallesi, Kurşunlu Cami arkası Eski Hükümet Konağı ada 60, parsel 1 ve 6 da bulunmaktadır. Mülkiyeti Elazığ Belediyesi, İl Özel İdaresi ve müştereklere ait olan eserin kalıntısı üzerinde günümüzde Ekrem Uzel İlköğretim Okulu bahçesi bulunmaktadır.            Harput Osmanlı hâkimiyetine 16. yüzyılın ilk çeyreğinde Yavuz Sultan Selim döneminde girmiş ve sancak statüsü verilerek Diyarbakır Eyaletine bağlanmıştır. Bu durumu 1845 tarihine kadar sürmüş, 1846 yılında Harput bir Eyalet olarak statü kazanmıştır (Aksın,1999:12).  1867 yılına kadar eyalet olan Harput, Mamüratülaziz adını alan şehir, 1867 de Vilayet Nizamnamesi ile Diyarbakır Vilayetine bağlı bir sancak olarak teşkilatlanmış. Harput Elazığ Merkezine 1834 tarihinden itibaren taşınmaya başlamıştır. Bu tarihte Diyarbakır Valiliği ve Madeni-i Hümayun Eminliğine atanan Mehmet Reşit Paşa, Eyalet merkezi Diyarbakır olmasına rağmen Harput’ta oturmayı tercih etmiştir.  1856 yılı tarihli bir İrade belgesinde Harput’taki Vali Konağının tamiratından bahsedilmektedir. Bu belgeye göre Vali Konağı tamire muhtaç hale gelmiş ve yapılan ihale sonucundan bahsedilmiştir. Ancak hangi konak olduğu kayıtlarda ve kaynaklarda tam olarak anlaşılamamıştır (Aksın,2013:107).  Yangından sonra tekrar bir Hükümet Konağı yapılmış ancak bu konakla ilgili bir bilgi kaynaklarda bulunmamaktadır. Harput’ta yaşayan kişiler, Hükümet Konağı’nın merkeze taşınmasından sonra birçok kez yangın geçirerek kullanılamayacak hale geldiğini belirttiler.

            1930’lu yıllarda hala ayakta olana Harput Hükümet Konağı günümüzde bir okulun bahçesinin altında bodrum katı pencere ve girişi betonla örülerek kapatılmıştır. Müze kayıtlarında tescil fişlerinde taşınmaz için; günümüz itibarı ile yıkılmış olup, tek bir duvarı ayaktadır. Bu duvar da okul bahçesi altında kalmaktadır. Düzgün kesme ve moloz taşlardan yapılmış duvarda basık kemerli kapı ve dikdörtgen pencere izleri görülmektedir. Ayakta kalan duvarda yer yer çimentolu malzeme ile derz aralarının doldurulduğu görülmektedir (Elazığ Kültür Envanteri 2009). Ancak okul bahçesinin arka cephesine doğru ilerlediğimizde yine bahçenin altında taş duvar örgüsü ve kemer kapı veya pencere olduğu, tuğlalarla örülerek kapatıldığı görülmektedir. Envanter kitabında tek bir duvarın ayakta kaldığı belirtilmiş olmasına karşın arkasında yapının arka cephesi olabilecek bir duvar kalıntısına daha rastlanılmıştır. Tescilli Harput Hükümet Konağı’nın Kurşunlu Cami arkasında atıl halde olduğu, çevresinde çöp vb. şeylerin atılarak eserin ayakta kalan bölümünün de zarar görmeye başladığı görülmektedir. Büyük oranda yıkılmış olan yapının kalan cephesi, bodrum katı olabilecek bu kat ve cephede, çevresinde çalışmalar yapılması gerekmektedir. Ayrıca yangından sonra terkedilmiş ve yıkılarak yerine okul yapıldığı, okul bahçesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bodrum katı olduğu tahmin edilen Harput Hükümet Konağı’nın kapatılan pencerelerinin açılması, içerisinde arşive dayalı bilgi ve belgelerin olma olasılığı da değerlendirilmiştir. İç cephede ve dış cephede çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. Gerekli ışıklandırma yapılarak eski fotoğrafların bilgilerinde eklenilerek bir tabela yerleştirilmesi, gerekli koruma önlemleri alınması ve eserin yaşatılarak turizme kazandırılması gerekmektedir. Konunun Kurul gündeminde değerlendirildikten sonra, izin, öneri ve görüşleriniz doğrultusunda çalışma yapılması amaçlanmaktadır.

Konum
Fotoğraflar