Harput Fatih Ahmet Baba Türbesi ve Mescidi
 Harput Fatih Ahmet Baba Türbesi ve Mescidi

Halk arasında Fetahmet Baba, ya da Fethi Ahmet Baba  gibi isimlerle anılır.  Özellikle çocuğu olmayan kişilerin veya hamile bayanların çocukları sağlıklı olsun diye gittikleri veya diğer dileklerinin kabulü için Harput’ta en çok ziyaret edilen türbedir. Duaları kabul olan kişiler adadıkları kurbanları da bu türbe yakınında bulunan kurban kesim yerinde keser ve dağıtır. Bu türbe ziyaretinden sonra çocukları dünyaya gelen aileler,   bu türbede medfun bulunan Fatih Ahmet Baba Hazretlerine hürmeten çocuklarının adını erkek olursa , Fatih Ahmet, Fethi Ahmet, Feti veya Fethi  kız olursa Fethiye  veya Fetiye bırakırlar ve bu isimler Elazığ genelinde oldukça yaygın ve çoktur.

İshak Sunguroğlu’nun Harput Yollarında isimli eserinde:

Harput’un manevi büyüklerinden Beyzâde Hacı Ali Rıza Efendi, Feth Ahmet’in hüviyeti hakkında ihvanı kiramiyle vaki olan keşifleri neticesinde elde edilen hal tercümesinde şöyle söyler: “Sen bil ki Harput kasabası civarında medfun ve Fatih Ahmet namiyle meşhur olan zat, “Perevat” veya “Parbat” şehrinde Şeyhül Kainat ünvaniyle anılan “Aliyyürremeytani” nin (Ali Ramatani Hazretleri )talebelerindendir. Kendisi “Belh” de doğmuş, ismi Ahmet, tarikatı “Hacegan”dır. Muhammed Hellacul-Belhi (k.s) vasıtasiyle Hazirati Azizan Hoca Alyiyürremeytani den intisap etmiş, onun ahbab ve yakınlarından on kişi de türbenin üst tarafındaki mezarlıkta medfundurlar. Kendisi sadat-ı kiramdan (Evlad-ı Resul) olup, sağ tarafından yaralanarak şehit düşmüş ve aynı yere defnedilmiştir. Mensup olduğa mezhep Hanefi mezhebi olup,  96 yaşına erişmiştir. Bazı ihvanlarla beraber yaptığımız keşifte böyle zahir (aşikar) olmuştur. Ben fakir Ali Beyzâde ki, Nakşibendî Tarikatının müceddidi Mevlâna Halid’e (Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri) mensubum. Cenab-ı Hak onu af ve mağfiret etsin.”

               Gitiği heryerde büyük evliyaların türbelerini ziyaret eden Evliya Çelebi, Harput seyahatinde Feth Ahmet Baba türbesini de ziyaret etmiş ve seyahatnamesinde şöyle bahsetmiştir. “Kaleden dışarı Feth – i Bab Tekkesi, ulu asitandır (dergah, tekke)” diye bahseder.

Konum
Fotoğraflar