.

ELAZIĞ BELEDİYESİ KUDEB BİRİMİ

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROSU

11 Haziran 2005 tarihinden çıkarılan yönetmelikle, belediyeler bünyesinde kurulması mümkün hale getirilen Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, kısa adıyla KUDEB’ lerin, kurulma ve çalışma esasları belirlenmiştir. Amacı “korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak olan” KUDEB’ lerin çalışma prensipleri, görevleri, görev yapacak kişilerin niteliği ve şu şekildedir. KUDEB’ de görev yapacakların mimarlık, şehir planlama, mühendislik, sanat tarihi ve arkeoloji meslek alanlarında uzmanlaşmış kişiler olması gerekmektedir.  Görevlendirilen uzmanların KUDEB’ ler de çalışabilmesi için üç ay süre ile ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğünde staj yapması zorunludur. Elazığ Belediyesi KUDEB uzmanları da, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul’unda üç (3) aylık zorunlu eğitimlerini tamamlayarak resmi olarak çalışmalarına başlamıştır. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bümyesinde var olan KUDEB mücavir alan sınırlar içerisinde kalan bütün korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemler ve uygulamalar ile ilgilenmekle görevlidir.

Elazığ Belediyesi KUDEB Birimi Başkanı Haluk ÇAKIR (Harita Mühendisi) yönetiminde, Hakan BULUT (İnşaat Mühendisi), Elif TATLI (Sanat Tarihçisi), Ergin ELBİR (Arkeolog), Eyyüp KILINÇARSLAN (Arkeolog), Ömer Cemil KÜÇÜKÖZER (Mimar), Mustafa Fatih TEMİZER (İç Mimar), Savaş ŞİRİNOCAK (Proje Uzmanı), Seda POYRAZ (Şehir Plancısı) olmak üzere 9 uzman çalışmaktadır.

İLETİŞİM ADRESİ: Harput Mahallesi, Ahmet Kabaklı Bulvarı Girişi, Sunguroğlu Konağı (Seyir Terası ve Harput Basın Müzesi Bitişiği Tarihi Konak), Merkez/ELAZIĞ

TELEFON: 0 (424) 215 13 18