musiki-muzesi (1)

         Kadim şehrimiz Harput, kültürel ve sanatsal zenginlikleri ile Anadolu’nun kültür miraslarından biri konumundadır. Kendine has müzik kültürü yüzyılların birikimi olup önem taşımaktadır. Harput’ta yetişen halk şairlerinin; Harput’un idari ve kültürel merkez olması, yaşamış olduğu yüksek medeniyet ve bilgi birikimi nedeniyle, divan şairleri ve şiirlerinden oldukça etkilenmişlerdir.  Harput ticari açıdan kervan yolları üzerinde önemli bir durak olması, Harput müziğinin diğer müzik kültürleri ile etkileşim içinde olmasına olanak sağlamıştır. Kadim birikime sahip Harput musikisinin tanıtımı amacıyla “Harput Musiki Müzesi” projesi hazırlanarak Harput Mahallesinde proje uygulama çalışmaları başlamıştır.