yukari-sehir-harput-haber

Tarihin kavşak noktalarından biri olan ve geçmişi günümüzden yaklaşık 4000 yıl öncesine kadar giden Harput, birbirinden ayrı bloklar halinde sarp kayalıklar üzerine kurulmuş, stratejik öneme sahip tarihî bir yerleşim alanıdır. Arslandağ Kayalıkları (1492-1462 m) üzerine kurulan bu kent, günümüzde Elazığ’ın küçük ve sessiz mahallelerinden biridir. Elazığlılar, Harput’u “Yukarı Şehir” olarak anarlar.

Tarihi kent Harput, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olup bu medeniyetlerin en derin izlerini taşıyarak adeta bir açıkhava müzesi niteliğinde ziyaretçilerini beklemektedir. Harput’ta çok sayıda tescilli kültür ve tabiat varlığı mevcut ancak hala keşfedilmeyi bekleyen tarihimize ve kültürümüze ışık tutacak birçok yeni bilgiyi de içerisinde barındırdığını bilmekteyiz. Zamanla gerek doğanın yıkıcı etkisi gerekse insan eliyle kültür ve tabiat varlıkları çeşitli tahribatlara uğramış, kimileri ise yok olmaya yüz tutmuştur. İşte bu sebeple Harput, “Harput Yollarında (İshak SUNGUROĞLU)” kitabından sonra “Yukarı Şehir Harput” kitabında güncel durumlarıyla tekrar ele alınmıştır.

Yukarı Şehir Harput kitabı, Elazığ Belediyemiz KUDEB ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliği ile vücut bulmuştur. Kendi alanında uzman sanat tarihçisi Elif TATLI, arkeolog Sedat BİÇER, Ergin ELBİR, Eyyüp KILINÇARSLAN ve uzm. tarihçi Mehmet AYDOĞDU tarafından; eserlerin arazide derin incelemeleri, detaylı kaynak ve arşiv taramaları yapılmış olup güncel durumları ve görselleri de eklenerek kapsamlı bir kitap haline getirilmiştir. Tescilli eserlere ek olarak araştırmamız kapsamında ele aldığımız, eser niteliğinde tescilsiz bazı kültür ve tabiat varlıkları da kitap içerisinde yer almaktadır. Yukarı Şehir Harput kitabı toplamda 360 sayfadan oluşmaktadır. Harput’un turizm açısından koruma ve gelişimi, kentsel ve arkeolojik sit alanı olması, geçmişten günümüze imar planları, UNESCO süreci, tarihi yapıların güncel durum ve restorasyonları olmak üzere sayısız birçok bilgi ve zengin bir içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Yukarı Şehir Harput kitabı şehrimizdeki kurumlar, araştırmacılar, öğrenciler, yerli ve yabancı turistler için envanter tadında bir kaynak niteliği taşımaktadır.