harput-sokak-saglıklastırma (5)

         Harput Mahallesinde tescilli ve tescilsiz konutların bakım ve onarımları Belediyemizce yapılmaktadır. Özellikle tescilsiz konutların Harput mimari dokusuna uygun olmayan mimari elamanları üzerinde yoğun olarak süren çalışmalar sonucunda tek yapı ölçeğinde projelendirilen cephe giydirmeleri uygulanmaya başlamıştır. İlk olarak Harput Halk Eğitim binasında yapılan çalışma ile dış cephe çalışması yapılmıştır. Kapı, pencere, boya-badana derz, sıva gibi birçok inşa çalışması Harput Koruma Amaçlı İmar Planında belirtilen plan notlarına Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu bilgisi dâhilinde yapılmıştır.