harput-unesco (2)

UNESCO  “HARPUT TARİHİ KENTİ”

“Harput Tarihi Yerleşim Alanı”,  02. 05. 2018 tarihinde UNESCO geçici listeye girmiştir. Harput tarihi yerleşim alanının UNESCO Dünya Miras Listesine girebilmesi için adaylık dosyasının ve yönetim planının hazırlanması çerçevesinde Elazığ Belediyemiz ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığımız arasında bir protokol imzalanmıştır. Yönetim planının belirlenmesi ve hazırlanması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yüksek mimar ve restorasyon uzmanı, şehir plancısı ve arkeologdan oluşan üç uzman Bakanlığımızca görevlendirilmiştir. Bakanlık uzmanları, Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Kurulu uzmanları, Elazığ Belediyemiz KUDEB uzmanları, Elazığ Müze Müdürlüğü uzmanları, Rölöve Anıtlar Müdürlüğü uzmanları ile birlikte Harput kentsel ve arkeolojik sit sınırları içerisinde bir alan gezisi yapıldı. Tescilli yapılarımızın hepsi gezilerek Belediyemizin projeleri aktarıldı. Alan gezisi tamamlandıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları, Elazığ Belediyesi Başkan Yrd. Nazif Bilginoğlu, Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) uzmanları, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürlüğü, Elazığ Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi hocaları, STK’lar ve Harputlu vatandaşların katılımıyla toplantımız 29.07.2022 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda Harput’un UNESCO adaylık dosyası, yönetim alanı sınır tespiti gerçekleştirilmiştir.