IMG_1978

Harput Sergi Salonu

Tarihi Hacı Kerim Sunguroğlu Konağı 1800’lü yıllarda yapılmış ve günümüze kadar çeşitli bakım, onarım ve restorasyonlarla korunarak günümüze ulaşmıştır. Konak tek katlı, dış sofalı bir plan şemasına sahiptir.

harput-sokak-saglıklastırma (5)

Harput Sokak Sağlıklaştırma Projeleri

 Harput Mahallesinde tescilli ve tescilsiz konutların bakım ve onarımları Belediyemizce yapılmaktadır. Özellikle tescilsiz konutların Harput mimari dokusuna uygun olmayan mimari elamanları üzerinde yoğun olarak süren çalışmalar sonucunda tek yapı ölçeğinde projelendirilen cephe giydirmeleri uygulanmaya başlamıştır.