harput-sokak-saglıklastırma (5)

Harput Sokak Sağlıklaştırma Projeleri

 Harput Mahallesinde tescilli ve tescilsiz konutların bakım ve onarımları Belediyemizce yapılmaktadır. Özellikle tescilsiz konutların Harput mimari dokusuna uygun olmayan mimari elamanları üzerinde yoğun olarak süren çalışmalar sonucunda tek yapı ölçeğinde projelendirilen cephe giydirmeleri uygulanmaya başlamıştır.